НОВ МАГАЗИН 500кв2 1336 София ж. к. Люлин, бул. Петър Дертлиев 60, На гърба на Кауфланд
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Филтри

Категории

Cornwall температурен контролер

Преди употреба моля прочетете инструкциите:

 • Преди да настроите температурата, изберете режима на работа - охлаждане (икона: снежинка) или отопление (икона: пламъче). В режим "охлаждане" уредът подава ток, когато температурата надвиши зададената стойност, в режим "отопление" - когато температурата спадне под зададената стойност. За смяна на режима на работа - натиснете заедно ON/OFF и "стрелка нагоре" за 3 секунди.
 • За смяна между °C и °F - натиснете заедно "стрелка нагоре" и "стрелка надолу" за 3 секунди
 • Настройка по подразбиране - охлаждане; 20°C
 • Настройване на температурата - натиснете ON/OFF

Режим Oхлаждане:

 • със стрелките настройте "SET" температурата поне 2° под "RM" температурата (това е текущо измерената температура). След няколко минути индикаторът ще светне в зелено и контролерът ще започне да подава ток;
 • когато "RM" температурата достигне "SET" температурата индикаторът светне в червено и снежинката ще изчезне от екрана, контролерът ще спре да подава ток;
 • когато "SET" температурата е над "RM" температурата, ще свети в червено и контролерът няма да подава ток.

Режим Oтопление:

 • със стрелките настройте "SET" температурата поне 2° над "RM" температурата (това е текущо измерената температура). След няколко минути индикаторът ще светне в зелено и контролерът ще започне да подава ток;
 • когато "RM" температурата достигне "SET" температурата индикаторът светне в червено и пламъчето ще изчезне от екрана, контролерът ще спре да подава ток;
 • когато "SET" температурата е под "RM" температурата, ще свети в червено и контролерът няма да подава ток.

Важно:

 • Не свързвайте разклонител след контролера!
 • Не свързвайте устройства, които предават вибрации към контролера!
 • Осигурете безопасността на нагряващите и движещите се уреди!
 • Пазете от влага, екстремни температури, удари и вибраци!и
 • Използвайте само на закрито, не излагайте на слънце!
 • Пазете от деца!

Заредете батерията когато уредът покаже "LO" - като включите уреда в контакта!

Върни До Горе