НОВ МАГАЗИН 500кв2 1336 София ж. к. Люлин, бул. Петър Дертлиев 60, На гърба на Кауфланд
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Филтри

Категории

Cornwall контролер на влажност

Преди употреба моля прочетете инструкциите:

 • Преди да настроите влажността, изберете режима на работа - изсушаване (икона: перка) или овлажняване (икона: капчици). В режим "изсушаване" контролерът подава ток, когато влажността надвиши зададената стойност, в режим "овлажняване" - когато важността спадне под зададената стойност.
 • За смяна на режима на работа - натиснете заедно ON/OFF и "стрелка нагоре" за 3 секунди.
 • Настройка по подразбиране: Влажност (SET): 40%; Режим: Овлажняване
 • Настройване на влажността - натиснете ON/OFF


Режим Овлажняване (икона: капчици):

 • със стрелките настройте SET стойността поне 5% над RH влажността (това е текущо измерената влажност). След няколко минути индикаторът ще светне в зелено и контролерът ще започне да подава ток;
 • когато влажността на помещението (RH) достигне настроеното в SET ниво, индикаторът светва в червено, капчиците изчезват от екрана и контролерът спира подаването на ток.
 • когато влажността на помещението (RH) е над настроеното в SET ниво, индикаторът свети в червено и контролерът няма да подава ток.

Режим Изсушаване (икона: перка):

 • със стрелките настройте SET стойността поне 5% под RH влажността (това е текущо измерената влажност). След няколко минути индикаторът ще светне в зелено и контролерът ще започне да подава ток;
 • когато влажността на помещението (RH) спадне до настроеното в SET ниво, индикаторът светва в червено, перката изчезва от екрана и контролерът спира подаването на ток.
 • когато влажността на помещението (RH) е под настроеното в SET ниво, индикаторът свети в червено и контролерът няма да подава ток.

Важно:

 • Не свързвайте разклонител след контролера!
 • Не свързвайте устройства, които предават вибрации към контролера!
 • Осигурете безопасността на нагряващите и движещите се уреди!
 • Пазете от влага, екстремни температури, удари и вибрации!
 • Използвайте само на закрито, не излагайте на слънце!
 • Пазете от деца!

Заредете батерията когато уредът покаже "LO" - като включите уреда в контакта!

Върни До Горе