Заповядайте във физическите ни магазини в градовете Варна > Пловдив > София
BGN
  • EUR
  • BGN
  • RON
  • RSD
  • TRY
Категории

0

Категории

Вижте всички статии

Видове торове и техните особености

Видове торове и техните особености

Минерални торове

Европейската индустрия за минерални торове превръща милиони тонове естествени суровини като въздух, природен газ и добити руди във висококачествени продукти за хранене на растенията .

Азотни торове

Торовете на азотна основа са най-често използваните в Европа.

Основните продукти са торове на нитратна основа, като амониев нитрат (AN) и калциев амониев нитрат (CAN), които са добре пригодени за повечето европейски почви и климатични условия.

Други азотни торове включват амониев сулфат и амониев сулфат нитрат, калциев нитрат, натриев нитрат, чилийски нитрат и безводен амоняк.

Азотни торове с инхибитори

Определени климатични и почвени условия могат да доведат до имобилизация на азота, денитрификация, изпарение или отмиване, което намалява ефективността на торовете. В отговор на това индустрията е разработила специални видове торове, предназначени да намалят тези ефекти. Те включват листни торове, торове с бавно и контролирано освобождаване, както и торови добавки, като инхибитори на уреазата и нитрификацията.

Фосфорни торове

Най-разпространените фосфорни торове са единичен суперфосфат (SSP), троен суперфосфат (TSP), моноамониев фосфат (MAP), диамониев фосфат (DSP) и течен амониев полифосфат.

Различните торови продукти имат различен профил на освобождаване и се нуждаят от различни настройки на разпръсквача за ефективно прилагане.

Калиеви торове

Калият се предлага и в редица торове, които съдържат само калий или две или повече хранителни вещества и включват калиев хлорид (KCl), калиев сулфат (K2SO4) или калиев сулфат (SOP), калиев нитрат (KNO3), известен като KN.

Калций, магнезий и сяра

Калцият (Ca), магнезият (Mg) и сярата (S) са основни вторични хранителни вещества за растенията. Обикновено те не се прилагат като обикновени торове, а в комбинация с основните хранителни вещества N, P и K.

Сярата често се добавя към обикновени азотни торове, като амониев нитрат.
Други източници на сяра са единичният суперфосфат (SSP), калиевият сулфат (SOP) и магнезиевият сулфат, като последният съдържа и магнезий.

Калцият се прилага главно под формата на калциев нитрат, гипс (калциев сулфат) или вар/доломит (калциев карбонат), от които калциевият нитрат е единственият леснодостъпен за растенията източник на калций.

Торове с микроелементи

Днес се предлагат голям брой специални торове за снабдяване на растенията с важни микроелементи като желязо, манган, бор, цинк и мед. Те могат да бъдат както неорганични, така и органични съединения, като неорганичните разновидности се разделят допълнително на водоразтворими и неразтворими продукти.

Инхибитори

Днес има два основни вида инхибитори, които са на разположение на земеделските производители в ЕС.

Инхибиторите на нитрификацията са химически съединения, които забавят нитрификацията на амоний чрез потискане на активността на бактериите nitrosomonas в почвата. Целта е да се запази амоният в неговата стабилна за почвата форма и да се забави превръщането му в нитрат. По този начин временно се намалява делът на нитратите в почвата, а оттам и потенциалът за загуби от отмиване във водата или за образуване на газ N2O в атмосферата.

Инхибиторите на уреазата са химични съединения, които забавят първата стъпка от разграждането на уреята в почвата - хидролизата, която може да доведе до емисии на NH3 и която може да се случи преди превръщането ѝ в амоний. Те допринасят за значително намаляване на емисиите на амоняк във въздуха, един от основните замърсители на въздуха.

Органични торове

Растителните остатъци, животинският тор и утайките са основните органични торове. Въпреки че имат различна хранителна стойност, те обикновено се намират в стопанството и съдържащите се в тях хранителни вещества и органичен въглерод се рециклират. Животинските торове и утайките обхващат широк спектър от източници на хранителни вещества с различни физични свойства и съдържание на хранителни вещества. Освен това съдържанието на хранителни вещества в тях се различава по региони и зависи от вида на животните и системата на управление на стопанството.

Други видове храна за растенията

Различните продукти за наторяване може да помогнат на земеделските производители да адаптират практиките си за наторяване към условията на околната среда и стопанството: органични торове, органо-минерални торове, минерални торове, включително инхибитори, материали за варосване, хранителни среди, растителни биостимулатори и др.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари
Онлайн магазин от SELITON